15/02/2020

Energia diaria

52 kWh

potencia Máxima

8 kW


Febrero 2020

Energia Mensual

761 kWh

Horas Mensual

8 h

2020

Energia Anual

0 kWh